Ett lönsamt stöd för serviceleverantörer

Öka din verksamhet, och framför allt din lönsamhet, med hjälp av Capability. Genom att erbjuda dina kunder era tjänster och vårt it-stöd för att hantera dem, blir det enklare för kunden och för er att mäta era insatser – kunden får svart på vitt vad ni levererat och med vilken kvalitet. Ni säkerställer att ni inte missar några intäkter, eftersom varje uppdrag och insats dokumenteras i vårt system istället för på lappar och via telefon, vilket ofta orsakar mycket ”svinn” för serviceleverantören.

Fler tjänster och mervärden för dina kunder
Många serviceleverantörer får frågan om de även kan erbjuda fler tjänster som städning eller receptionist. Med Capability blir det enklare att utöka och bredda erbjudandet till er kund, eftersom alla tjänster kan ”läggas in” i Capabilitys serviceportal så att kunden får ett enhetligt it-stöd för alla era tjänster (och dessutom andra leverantörers tjänster om de vill).

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till ökad lönsamhet och mervärden för era kunder.