Lika enkelt att införa som att använda

Att implementera Capability kräver inget stort införande- eller upphandlingsprojekt, ingen omfattande utbildning för medarbetarna, inga installationer av programvara eller förändringar av befintlig IT-miljö. Alla våra verktyg är webbaserade och går utmärkt att integrera med intranätet.

Så går det till

Vi kommer gärna till er för ett första möte där vi visar de olika tjänsterna och hur de fungerar. Sedan väljer ni själva vilka funktioner ni vill ha, varefter vi sätter upp er serviceportal, skräddarsydd med er egen ”servicemeny”. Läs mer om de olika stegen nedan.

Fyra enkla steg

Ett framgångsrikt införande av ett nytt system bygger på ett nära samarbete mellan kunden och leverantören. Den nya lösningen blir ett resultat av de samlade erfarenheterna.

 • 1
  Planera
 • 2
  Utforma
 • 3
  Installera
 • 4
  Använda
 

Planera

Oavsett varför organisationen har beslutat införa ett nytt systemstöd för den interna servicen, ska systemstödet främja verksamheten och styras av era behov. En bra start är att prata med oss för att få veta hur andra har gjort. I planeringsfasen går vi tillsammans igenom era behov, hur vi kan lösa dem, och frågor som vilka tjänster och moduler som ska ingå.

 

Utforma

Varje organisation har sitt sätt att arbeta. Texter ska tas fram och kanske vill ni även påverka sådant som webbdesign och bilder. Vi jobbar tillsammans igenom det som behövs.

 

Installera

För att lösningen ska skapa långsiktigt värde för dig som kund krävs att lösningen fungerar bra för både ledning och medarbetare.

Utbildning

Beställare (medarbetare som beställer/bokar resurser, gör felanmälan etc) behöver ingen utbildning. Systemadministratören och de som ska handlägga ärenden, beställningar och felanmälningar behöver däremot lite utbildning.

Driftstart och lansering

Även om fördelarna är uppenbara med en webbaserad serviceportal istället för att medarbetare ska ringa och mejla, är det alltid en utmaning att förändra beteenden. För att tydliggöra förändringen och göra alla medarbetare positivt inställda till det nya systemet är det därför viktigt att lansera och visa den nya lösningen.

 

Använda

För att lösningen ska skapa långsiktigt värde för dig som kund krävs att lösningen fungerar bra för både ledning och medarbetare.

Support

Den mesta supporten hanterar kunden vanligtvis själv, genom att ha en eller flera ”superanvändare” som kan systemet och hjälper andra användare. Frågor som inte kan lösas hos kunden skickas vidare till vår support.

Drift

Driften av Capability sker på våra servrar i molnet, med mycket hög driftsäkerhet.

Utveckling

Vi utvecklar hela tiden Capability utifrån specifika kundbehov, med fokus på förbättringar som efterfrågas av kunder som använder systemet. När en ny funktion läggs till erbjuds den till alla andra kunder i form av en uppgradering.