E-post : info@pcap.se

DEN KOMPLETTA SERVICEPORTALEN FÖR ETT FUNGERANDE KONTOR

Capability är ett verktyg som gör det enkelt att sköta internserviceen i ditt företag. Vare sig du har en situation med outsourcade servicetjäntster eller utför servicen i egen regi, ger Capability förbättringar med lägre kostnader och höjd kvalitet. Det som kallas Facility Management – den interna service som krävs för att kontoret ska fungera – är en utmaning för många organisationer. Behov, beställningar och felanmälningar förmedlas per telefon, e-post eller på stående fot i korridoren. Med Capability har du som kund kontroll och ägarskap över internservicen, i en komplett lösning anpassad specifikt för era behov.
Här är några exempel på våra mest populära moduler.

BESTÄLLNING

BESTÄLLNING

I Capability kan du ha beställning av en mängd saker - enkelt och smidigt för medarbetarna.

Läs mer >

RUMSBOKNING

RUMSBOKNING

I Capability kan ni ha bokning av såväl mötes- och konferensrum som bilar och andra resurser.

Läs mer >

BESÖKSHANTERING

BESÖKSHANTERING

Ha koll på alla besökare och underlätta för receptionisten med Capability besökshantering.

Läs mer >

FELANMÄLAN

FELANMÄLAN

I Capability kan medarbetare själva anmäla fel på utrustning, belysning, ventilation m.m.

Läs mer >

CAPABILITY PASSAR ALLA

Capability är en flexibel lösning som passar olika typer av organisationer. Vare sig du kommer från ett privat företag, en offentlig myndighet eller från en serviceleverantörer så har Capability det som krävs för dig. För dig som bedriver service i egen regi, men även för dig som outsourcar och låter externa leverantörer sköta en del av jobbet.

Capability är utvecklat i nära samarbete med våra kunder, där behov och nytta har fått bestämma utvecklingen av produkten.

För kommuner och offentlig förvaltning

Capabilitys system har visat sig extra uppskattat av kommuner och statliga verk, där kraven är höga på kostnadseffektivitet, användarvänlighet och enkelt införande. Läs mer om Capability för offentlig förvaltning.

Läs mer

För serviceleverantörer

Med vårt it-stöd kan serviceleverantörer som städföretag och bevakningsbolag lättare bredda tjänsterna gentemot sina kunder genom att kunna erbjuda en samlad, enkel administration. På köpet säkerställer du som serviceleverantör både SLA och intäkter för allt du levererar.

Läs mer

Boka möte eller ring oss

Med över 25 års erfarenhet vet vi vilka problem som är vanliga när det gäller att administrera de interna stödtjänsterna, vare sig man sköter dem i egen regi, outsourcar dem eller "blandar" intern och outsourcad service. Boka ett möte för att få veta mer om hur du kan förenkla arbetslivet och samtidigt höja servicekvaliteten i din verksamhet.

Läs mer
 
VI NÅR HELA VÄGEN MED EN BLANDNING AV HÅRT OCH MJUKT
0%

TEKNIK

0%

STANDARDISERING

0%

ERFARENHET

0%

LYHÖRDHET