Sveriges Riksbank

Sveriges riksbank har en serviceorganisation som betjänar organisationen med stöd inom kontorsservice, telefoni, vaktmästeri, kopiering och konferensrum. En del tjänster är outsourcade medan andra bedrivs i egen regi. Riksbanken använder Capability serviceportal som en samlad plats för att beställa servicetjänster och göra felanmälningar. I Riksbankens lösning ingår single-sign-on och beställning av presentartiklar som tilläggsfunktioner.


Haninge kommun

Haninge kommun har en serviceförvaltning som sköter vaktmästeri, telefoni, tryckeri, bilar, reception, besök och post. Kommunen använder Capability serviceportal för beställningar och felanmälningar, med single-sign-on som tillägg. I lösningen ingår beställning och debitering av presentartiklar och trycksaker samt även debitering av servicetjänster, profilmaterial och trycksaker med digital överföring till kommunens affärssystem Agresso. Debitering av portotjänster sker genom integration med frankeringsmaskin från Pitney Bowes.


Luftfartsverket och Sjöfartsverket

LFV och Sjöfartsverket har en gemensam serviceorganisation som betjänar driftställen i Norrköping och vissa andra platser i Sverige med vaktmästeri, reception, inre fastighetsskötsel, resetjänster samt post och tryckeritjänster som levereras till hela landet. Båda organisationerna använder Capabilitys besökssystem för hantering av besökare, och single-sign-on som tilläggsfunktion. Sjöfartsverket använder dessutom Capability för interna beställningar av IT- och telefoniutrustning. Beställningar går till närmaste chef för attest innan de verkställs. Formulär finns för att hantera processen kring nyanställda och för att beställa eller ändra användarkonto.


Tyresö kommun

Tyresö kommuns enhet Fastighet och facility levererar alla typer av fastighetstjänster, vaktmästeritjänster och annan arbetsplatsservice. Dessutom sköter enheten en cafeteria och en bilpool. En separat IT-enhet sköter IT-leveransen i kommunens egen regi. Tyresö kommun använder Capability serviceportal för felanmälningar och beställning av presentartiklar och trycksaker. Ytterligare funktioner är beställning och debitering av profilmaterial, material från kontorsmaterialförrådet samt catering. Debiteringsunderlagen överförs digitalt till kommunens affärssystem Ekonoma och single-sign-on används som tillägg.


Halmstad kommun

Halmstads kommun har en serviceenhet som sköter en stor del av servicen, bland annat städning, vaktmästeri och post. Dessutom lagar och serverar enheten all mat i kommunen till både skolor och boenden med mera. Halmstads kommun använder Capability serviceportal för beställning och debitering av måltidstjänster, där debiteringsunderlagen överförs digitalt till kommunens affärssystem Agresso. Single-sign-on ingår som tilläggsfunktion.


Lunds universitet

Lunds universitets serviceenhet har en omfattande verksamhet där bland annat parkering, städning, post och tryckeri ingår. Medarbetare beställer paket via en webbsida och paketen hanteras av universitetsposten. Lunds universitet använder Capability serviceportal integrerad med frankeringsmaskin från Pitney Bowes och postens paketsystem, vilket ger en effektiv hantering av interna fakturor för post- och paketkostnader. Debiteringsunderlagen överförs digitalt till universitets affärssystem Oracle och Raindance.


ISS Norge

ISS i Norge erbjuder frankerings- och paketservice till företag och organisationer. Brev och paket hanteras sedan av Bring och andra transportörer. ISS använder Capability Coordinator, en modul till serviceportalen som är specialiserad på debitering av bland annat post- och paketkostnader. Modulen är integrerad med utrustning från Pitney Bowes vilket säkerställer informationsflödet kring porto och frankering.