Vi får kontorslivet att fungera

I en värld där arbetsmiljön på kontor blir alltmer komplex, är vi underlättaren som ser till att stödfunktionerna på kontoret fungerar smidigt och bekymmersfritt. Med vår webbaserade serviceportal får din organisation möjlighet att enkelt och väldigt prisvärt sköta internservicen i egen regi, med en lösning anpassad specifikt för era behov.

 

Enkelt

Capability är en helt webbaserad serviceportal som är enkel att implementera, enkel att komma igång med, enkel för medarbetarna att använda och enkel att utöka eller krympa vid förändrade behov.

 

Komplett

Till skillnad från många andra leverantörer innehåller Capability alla servicetjänster organisationer vanligtvis behöver. Du behöver alltså inte använda flera olika system, utan det räcker med Capability.

 

Flexibelt

Capability kan i princip skräddarsys för varje kund, så att din organisation och dina medarbetare kan få precis den funktionalitet ni behöver – varken mer eller mindre.

 

Beprövat

Med 25 års erfarenhet vet vi hur stödtjänsterna ska fungera och vad de ska innehålla för att lösa både organisationens och medarbetarnas behov.