Få ordning på felen

Trassel med skrivaren, trasiga lampor, en krånglande kaffeautomat, datorproblem. I många organisationer ställer även små problem till stora besvär om det saknas fungerande rutiner för felanmälan och felavhjälpning. Resultatet blir ofta oklarheter om vem som ansvarar för vad, att ärenden hamnar mellan stolarna och medarbetarna blir irriterade och hindrade i sitt arbete. Med Capability får ni ett användarvänligt och effektivt system där alla medarbetare själva kan anmäla fel. Vilka typer av fel som ska ingå och hur strukturen ska se ut bestämmer ni.

 

Fördelar med Capabilitys felanmälningssystem

 • Förbättrad service till medarbetarna
 • Effektivare felavhjälpning
 • Ärenden styrs automatiskt till rätt person eller avdelning
 • Modulen kan användas som en ASP-tjänst eller integreras med företagets intranät
 • Går att koppla till de flesta skrivare
 • Rapporter och statistik ger värdefull information om t ex återkommande fel och brister, som då kan åtgärdas mer långsiktigt.

 

Exempel på felanmälningsområden

 • Datorer och IT
 • Skrivare och annan utrustning
 • Inredning, möbler och belysning
 • Kaffeautomater och varuautomater
 • Konferensutrustning
 • Vatten och avlopp
 • Värme, kyla och ventilation

 

Funktioner

 • Felanmälan görs via webbgränssnittet
 • Ärendet skickas automatiskt till rätt person eller avdelning – även externa parter, t ex en serviceleverantör
 • Tydlig koll på ärendestatus – när felanmälan gjordes, var ärendet ligger
 • Automatisk stängning av ärenden när de är åtgärdade
 • Inbyggda rapporter och nyckeltal som tydliggör servicekvaliteten
 • Specialrapporter och faktureringsunderlag via Excel