Beställning av service och varor

I Capability kan alla medarbetare själva beställa service, fika eller måltider, trycksaker, postservice, kontorsvaror, presentartiklar med mera via serviceportalen. Varje ärende skickas automatiskt till rätt ställe – internt eller externt.

Fördelar med Capabilitys beställningssystem

 • Sparar tid då medarbetarna själva kan beställa tjänster och varor
 • Enkelt och konkret stöd för dem som arbetar med de interna servicetjänsterna
 • Synliggör och förbättrar kvaliteten på stödfunktionerna
 • Webbaserat – inga egna servrar eller programvaror behövs
 • Ger effektiv handläggning och utförande av beställningar
 • Återrapportering av genomförda uppdrag
 • Tydliga inbyggda rapporter via en ”dashboard”

Valbara beställningstjänster

 • Vaktmästeritjänster
 • Intern fastighetsservice
 • Kontorsvaror och presentartiklar
 • Trycksaker
 • Post- och budservice
 • Konferens- och receptionstjänster
 • Måltider – fika och catering
 • Övriga inköp

Funktioner

 • Översikt över pågående och väntande beställningar
 • Mottagande av beställning
 • Återkoppling/bekräftelse till beställare (mejl)
 • Delegering till interna och externa utförare
 • Historik och statistik genom inbyggda rapporter
 • Specialrapporter via Excel
 • Kommunikation med beställare/medarbetare
 • Kommunikation med underleverantörer
 • Utskrift av listor och scheman
 • Betalnings- och fakturaunderlag