Besöksregistrering som du vill ha den

Receptionen är det första viktiga mötet mellan företaget och omvärlden, där receptionisten är den som ska ge besökaren ett bra mottagande. Ofta samtidigt som telefonen ringer, bud ska lämnas och tas emot och mycket annat. På receptionsdisken hamnar också ofta alla frågor som ingen vet vem som kan svara på. Besökshanteringen i Capability underlättar inte bara receptionens arbete. Det säkerställer också att kunden får att trevligt välkomnande samtidigt som ni får kontroll på vilka som vistas i lokalerna – viktigt inte minst vid exempelvis utrymningar.

 

Fördelar med Capabilitys besökssystem

 • Förbättrad service till besökare
 • Förbättrad säkerhet
 • Tidsbesparing för receptionen

 

Tjänster i besökssystemet

 • Enkel registrering via webben
 • Utskrift av besöksbricka
 • Utcheckning av besökare med streckkod
 • Utskrift av daglista och utrymningslista
 • Förregistrering av besök på intranätet
 • Självregistrering av besökare

 

Funktioner i besökssystemet

 • Kan omfatta flera receptioner och flera sajter/kontor
 • Kan användas som en ASP-tjänst eller integreras med företagets intranät
 • Kan kopplas till de flesta skrivare