Serviceportalen med allt du behöver

Tanken med Capability är att erbjuda ett verktyg som gör det enkelt att sköta internservicen i egen regi, vilket vi anser ger bättre service till lägre kostnader än med traditionella outsourcinglösningar. Men Capability ger också möjlighet att samla både interna och outsourcade stödtjänster i samma system, vilket är en stor fördel då medarbetare inte behöver göra beställningar, boka rum och göra felanmälningar i olika system och/eller genom att skriva lappar, ringa en vaktmästare etc.

En annan fördel är flexibiliteten – ni väljer själva den eller de tjänster och funktioner som just ni vill ha i portalen. Det gör att ni inte behöver köpa ett större it-stöd än organisationen har användning för, och ni kan enkelt lägga till eller ta bort en tjänst eller funktion.

 

Internservice som det ska vara: Enkelt!

Det som kallas facility management – den interna service som krävs för att kontoret ska fungera – är en utmaning för många organisationer. Behov, beställningar och felanmälningar förmedlas per telefon, mail eller på stående fot i korridoren. Det gör att ärenden faller mellan stolarna eller blir försenade och ofta vet inte medarbetare vem som ansvarar för vad. För att skapa effektiv och säker internservice behövs därför bra hjälpmedel, något vi på Capability ägnat oss åt i över 25 år.

 

IT-stöd som du bestämmer över

Vår övertygelse är att ett genomtänkt IT-stöd ger möjlighet till bättre och billigare internservice i egen regi, istället för outsourcinglösningar och facility management-verktyg som ofta är alldeles för omfattande vad gäller både funktionalitet, införande och användning, eller begränsade till exempelvis enbart IT-området. Med Capability har du som kund kontroll och ägarskap över internservicen, i en komplett lösning anpassad specifikt för era behov.

 

Enklast tänkbara implementering

Capability är enkelt för medarbetarna att förstå och använda samtidigt som det har hög funktionalitet på backoffice-sidan, med relevanta rapporter och nyckeltal, utan onödig överbyggnad. Capability kräver inga stora strategiska beslut, långa implementeringsprocesser eller förändringar i IT-miljön. Där vågar vi påstå att vi är unika, i att våra kunder får kostnadseffektiva och stabila lösningar som ökar både effektivitet och trivsel.

 

Våra tjänster

Capability är ett it-stöd som förenklar administrationen av den interna servicen på ett kontor (den service som ofta kallas Facility Management).

Beställning

I Capability kan alla medarbetare själva beställa service, fika eller måltider, trycksaker, postservice, kontorsvaror, presentartiklar med mera.

Läs mer >

Rumsbokning

Känner du igen dubbelbokningar, omflyttningar och tidsödande spring för att hitta ett ledigt mötesrum?

Läs mer >

Besökshantering

Receptionen är det första viktiga mötet mellan företaget och omvärlden, där receptionisten är den som ska ge besökaren ett bra mottagande.

Läs mer >

Felanmälan

Trassel med skrivaren, trasiga lampor, en krånglande kaffeautomat, datorproblem.

Läs mer >

Intuitivt webbgränssnitt

Capability är en helt webbaserad plattform. Med andra ord krävs ingen installation av programvara eller kostsamma installationer i servrar. Det intuitiva gränssnittet gör Capability lätt att använda och det kan anpassas till företagets grafiska profil.


Tydlig rapportering och statistik

Capability knyter ihop internservicen till en helhet och ökar och synliggör kvaliteten på stödtjänsterna. Systemet har full spårbarhet och du kan enkelt plocka ut rapporter, statistik, nyckeltal och SLA (Service Level Agreement).


Praktiska tilläggsfunktioner

Betalning och interndebitering finns som tilläggsfunktioner. I portalen finns även ett publiceringsverktyg där serviceansvariga kan lägga ut information till medarbetarna om hur de gör beställningar, bokningar och felanmälan, vilket sparar många telefonsamtal och mejl till serviceorganisationen.


Möjlighet till ständiga förbättringar

Utöver att både förenkla och säkerställa servicen ger Capability värdefull information om kvaliteten på internservicen. På så sätt får organisationen full koll och möjlighet att förbättra servicen med samma resurser, exempelvis genom att identifiera återkommande fel eller ”flaskhalsar” och hitta lösningar för dem.
Backoffice

Capabilitys backoffice-system ger full överblick över aktuella beställningar och andra ärenden, med möjlighet att ta fram olika typer av rapporter, statistik och nyckeltal.
Läs mer...

Betalning & fakturering

Betalningsfunktion finns som tillägg för debitering av servicetjänster, tryckeritjänster, catering med mera – både internt och externt.

Lagerhållning

Lagerfunktion är ytterligare en valbar del i serviceportalen, med lagerhållning och lagerstatus för kontorsmaterial, presentartiklar, lampor, bläckpatroner etc.