Grunden bakom är tanken framför

Capabilitys backoffice-system gör det enkelt för administratörer, ekonomi- och serviceansvariga att plocka ut information -- allt med full spårbarhet och via ett intuitivt gränssnitt.
Nyckeltal redovisas i en ”dashboard” som ger en omedelbar ögonblicksbild av servicen.


 

 • 1
  Möjlighet att ta fram många typer av rapporter och statistik.
 • 2
  Enkelt att använda för de som ansvarar för internservicen.
 • 3
  Enkel kommunikation med beställare.
 • 4
  Enkel kommunikation med leverantörer och andra externa parter.
 • 5
  Möjlighet till delegering till olika grupper.
 • 6
  Intuitivt gränssnitt och full spårbarhet för alla ärenden.
Capabilitys backoffice-system gör det enkelt för administratörer, ekonomi- och serviceansvariga att plocka ut rapporter, statistik, nyckeltal och SLA (Service Level Agreement). Allt med full spårbarhet och via ett intuitivt gränssnitt. Nyckeltal redovisas i en ”dashboard” som ger en omedelbar ögonblicksbild av servicen. Utöver fördefinierade rapporter kan du även ta fram faktureringsunderlag i Excel.

 

Stöd för att förbättra servicen

Möjligheten att analysera internservicen fungerar gör det tydligt hur stödtjänsterna fungerar och kvaliteten på dem, för att kontinuerligt kunna göra ”finjusteringar” eller förbättringar vad gäller organisation, effektivitet och kostnader.

 

Fördelar med Capabilitys backoffice-system

 • Enkla och intuitiva funktioner
 • Enkel återrapportering av genomförda ärenden
 • Värdefulla nyckeltal för rumsutnyttjande och ärendehantering
 • Kontroll och överblick över servicekvaliteten
 • Smidig integrering med betalning och debitering

 

Funktioner i backoffice

 • Flera valbara rapporter och nyckeltal
 • Enkel kommunikation med statusrapport till beställare
 • Enkel kommunikation med underleverantörer